Vermogensbeheer vanaf €100.000

Wij bieden u een drietal contractvormen die elk hun eigen mix van zekerheden, liquiditeit en rendement hebben. Daarnaast hebben alle varianten de onderstaande kenmerken:

U koopt uw whisky altijd beneden de actuele marktprijs. Dit creëert een soort opstapje voor uw rendement.

De looptijd is altijd minimaal 5 jaar.

De whisky in de portefeuille is uw fysieke bezit, maar u kunt er niet mee handelen en ook niet de flessen onttrekken aan de portefeuille door deze bij te laten bezorgen.

Het handelen met de portefeuille is volledig ter discretie van SWI.

In het kader van het ontzorgen, kan SWI u aan het einde van de looptijd helpen om uw whiskyportefeuille weer liquide te maken. 

Iedere portefeuille wordt geregistreerd op de World Whisky Index en is online te raadplegen.

Geen van de contracten biedt u een hoofdsomgarantie. 

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Variant 1: lager risico

Zekerheden
Liquiditeit
Rendement

Groeivergoeding

Groeivergoeding heeft het laagste risicoprofiel van de drie contractvarianten.

Kenmerken Groeivergoeding:

 • Jaarlijks een groeiend vast percentage over uw hoofdsom.
 • Aan het einde van laatste jaar ontvangt u de actuele waarde van uw portefeuille tot een maximum van de initiële hoofdsom, aangevuld met de nog resterende vergoeding.
 • Looptijd: 5 jaar.

Variant 2: gemiddeld risico

Zekerheden
Liquiditeit
Rendement

Minimale en maximale vergoeding

Het minimale-maximale vergoedingscontract heeft een hoger risicoprofiel dan groeivergoeding. Dit contract heeft een gemaximaliseerd rendement aan het einde van de looptijd tussen 7,2% en 8,25% netto. Er is geen minimaal rendement aan het einde van de looptijd, want er is geen hoofdsomgarantie. Wel ontvangt u altijd een minimale jaarlijkse vergoeding over de hoofdsom van 3.2% netto (minimale vergoeding). Je zou hierdoor het product kunnen vergelijken met een aandeel dat jaarlijks dividend uitkeert.

Kenmerken

 • Portefeuille wordt samengesteld met 80% vaten en 20% flessen.
 • Jaarlijks een variabel percentage over uw hoofdsom als vergoeding, begrensd door een minimum- en maximum vergoeding.
 • Jaarlijkse netto vergoeding: tussen de 3.2% en 7.2%* (bij een minimale hoofdsom van 100K)
 • Vergoeding wordt jaarlijks of aan het einde van de looptijd uitgekeerd.
 • Aan het einde van laatste jaar ontvangt u de actuele waarde van de portefeuille tot een maximum gelijk aan de initiële hoofdsom.

* Deze percentages worden hoger bij een hogere hoofdsom.

Variant 3: hoger risico

Zekerheden
Liquiditeit
Rendement

Variabel Rendement

Het risicoprofiel van vermogensbeheer met variabel rendement is hoger dan die van de minimum-maximum variant. Het rendement is dan ook niet gemaximaliseerd en u draagt als belegger het volledige risico. Daar staat tegenover dat u ook bijna het volledige rendement ontvangt. Bijna, want presteert de portefeuille beter en overschrijdt deze de zogenaamde hurdle rate, dan ontvangt Scotch Whisky International een performance fee.

Hurdle rate

De Hurdle rate (tussen 6,6% tot 8,35%) is het rendement dat aan het einde van de looptijd minimaal behaald dient te worden voordat Scotch Whisky International recht heeft op een performance fee. De performance fee is tussen 10% en 25% over het resultaat boven het Hurdle rate.

Kenmerken

 • Portefeuille wordt samengesteld met ongeveer 80% flessen en 20% vaten.
 • Maximale vermogensgroei, geen tussentijdse vergoeding.
 • Risico ligt volledig bij investeerder
 • Rendement is bijna volledig voor investeerder